Tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao xã Quỳnh Hải lần thứ IX năm 2022
Ngày 18/04/2022

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO XÃ QUỲNH HẢI LÀN THỨ IX NĂM 2022

 

Sinh thời Hồ Chủ tịch đã căn dặn “Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”; “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động TDTT, Bác nói: “Dưới chế độ dân chủ, Thể thao và thể dục phải trở thành hoạt động chung của quần chúng, nhằm mục đích làm tăng cường sức khoẻ của nhân dân. Nhân dân có sức khoẻ thì mọi công việc đều làm được tốt”. Người khuyến khích “Vậy nên luyện tập Thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”. Từ đó Bác đã chỉ đạo “Chúng ta nên phát động phong trào TDTT rộng khắp”.

 

Đảng và Nhà nước cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của văn hóa – Thể thao là tập trung xây dựng con người và nguồn  nhân lực đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Xây dựng con người ở đây chính là con người xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, luôn trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng là một trong những yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ hội nhập. Thời gian qua, cùng với sự phát triển  kinh tế- xã hội, phong trào thể dục thể thao đã có bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện, thu hút được đông đảo người dân thuộc nhiều tầng lớp và độ tuổi tham gia. Hàng loạt các giải thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng đã được tổ chức góp phần thực hiện tốt các nhiệm chính trị, các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước, đồng thời giúp cho ngành thể dục thể thao phát hiện, tuyển chọn được những vận động viên năng khiếu để bồi dưỡng, bổ sung cho đội tuyển các tỉnh và quốc gia.

 

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển TDTT, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã.  Mặt trận Tổ Quốc , các ban ngành, đoàn thể đã triển khai nhiều chương trình kế hoạch, đặc biệt là triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển TDTT của xã và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa ” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển sâu rộng và có chất lượng; các thiết chế văn hoá – thể thao luôn được quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng để đáp ứng  nhu cầu hưởng thụ, tập luyện TDTT của nhân dân địa phương. Năm 2021, trên địa bàn xã có 3196 người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, 691 gia đình đạt gia đình thể thao. Toàn xã có 8 CLB thể thao và 1 CLB võ thuật. Bên cạnh đó đã phát hiện, bồi dưỡng nhiều vận động viên tham gia thi đấu TDTT tại huyện

 

Thực hiện công văn số 1223/UBND - PVH&TT ngày 03 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Quỳnh Phụ về tổ chức đại hội Thể dục -Thể thao cơ sở tiến tới đại hội Thể dục -Thể thao huyện Quỳnh Phụ lần thứ  IX - năm 2022;  Uỷ ban nhân dân xã Quỳnh Hải xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Thể dục -Thể thao xã Quỳnh Hải  lần thứ IX - năm 2022 . Lễ khai mạc Đại hội TDTT được tổ chức  vào 13h30 ngày 17 /4/2022 tại hội trường UBND xã.

 

Thông qua đại hội Thể dục Thể thao, nhằm tạo sự chuyến biến sâu sắc về nhận thức của nhân dân về  vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện,  thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong toàn thể cán bộ công nhân viên chức  và nhân dân trong xã với tinh thần “ Văn hóa – Thể thao – vui vẻ -Sức khỏe – Đoàn kết”. Đây là dịp để các vận động viên có điều kiện cọ sát học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu và cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở các Trường học, các cơ quan, ban ngành đoàn thể và các thôn trên toàn xã


Tổng lượt xem bài viết là: 83
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác