THÔNG BÁO Về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử
Ngày 07/12/2023

THÔNG BÁO: triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử


Tổng lượt xem bài viết là: 30
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác