THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023
Ngày 06/01/2023

THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023

Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202301/Images/eca7b82d388ee0d0b99f-20230106045750-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 110
Tổng số điểm của bài viết là: 315 trong 105 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác