Thông báo: V/v cấm cá nhân, hộ kinh doanh bán các loại pháo do Bộ Quốc phòng sản xuất khi không có các thủ tục theo quy định của pháp luật
Ngày 14/01/2023

Thông báo: V/v cấm cá nhân, hộ kinh doanh bán các loại pháo do Bộ Quốc phòng sản xuất khi không có các thủ tục theo quy định của pháp luật

Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202301/Images/9895e3b719c0c29e9bd1-20230114095612-e.jpg
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202301/Images/d259a6815df686a8dfe7-20230114095604-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 106
Tổng số điểm của bài viết là: 324 trong 106 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác