1. Đảng ủy
  • Đỗ Quang Xá

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

  • Đỗ Văn Hiển

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã- PBT Đảng ủy

   SĐT: 0919138080

  Hội đồng nhân dân
  • Đỗ Văn Hiển

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã- PBT Đảng ủy

  • Vũ Đức Hùng

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0973048227

  1. Ủy ban nhân dân
   • Đỗ Công Chuân

    Chức vụ: Chủ Tịch UBND xã

    SĐT: 0374100767

   • Phạm Văn Tuấn

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

   1. Công an xã
    • Nguyễn Văn Huyên

     Chức vụ: Trưởng công an xã

    • Vương văn Thương

     Chức vụ: Cán bộ

    • Đinh Đức Thắng

     Chức vụ: Cán bộ

    • Bùi Trung Biên

     Chức vụ: Cán bộ

    • Phạm Đức Trọng

     Chức vụ: Cán bộ

    1. BCH quân sự xã
     • Đào Trọng Đức

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS

    2. Trạm y tế xã
     • Nguyễn Thị Quyên

      Chức vụ: Trạm trưởng trạm y tế

      SĐT: 0342268818

     • Đỗ Văn Thành

      Chức vụ: Y sĩ đông y

      SĐT: 0987134790

     • Lương Thị Lan

      Chức vụ: Hộ sinh

      SĐT: 0978154297

     • Nguyễn Thị Tuyết Băng

      Chức vụ: Chuyên trách dân số

      SĐT: 0373012646

     • Vũ Đình Hải

      Chức vụ: Cán bộ dược

      SĐT: 0979456719

    3. Văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Thị Hà

      Chức vụ: Cán bộ Văn hóa- thể thao - du lịch

      SĐT: 0349368615

     • Phạm Thi Thủy

      Chức vụ: Cán bộ Thương binh xã hôi

      SĐT: 0986033687

    4. Địa chính - Xây dựng
     • Bùi Xuân Hân

      Chức vụ: Cán bộ địa chính

      SĐT: 0386658019

     • Vú Đình Huy

      Chức vụ: Cán bộ xây dựng

      SĐT: 0972858566

    5. Tư pháp – hộ tịch
     • Nguyễn Văn Thái

      Chức vụ: Tư pháp - hộ tịch

      SĐT: 0365623368

     • Lâm Văn Ruê

      Chức vụ: Tư pháp - hộ tịch

      SĐT: 0385140135

    6. Tài chính – kế toán
     • Nguyễn Quý Toại

      Chức vụ: Tài chính – kế toán

      SĐT: 0988467234

    7. Văn phòng – thống kê
     • Hoàng Thị Liên

      Chức vụ: Văn phòng – thống kê

      SĐT: 0986459545

     • Phạm Xuân Phú

      Chức vụ: Văn phòng – Thống kê

      SĐT: 0385551056

   2. thôn Quảng bá
    • Đỗ công Cương

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Quảng bá

     SĐT: 039.201.9510

    • Nguyễn Văn Bình

     Chức vụ: Trưởng thôn Quảng Bá

     SĐT: 0986496415

    1. thôn Đoàn Xá
     • Nguyễn Thị Điệp

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Đoàn Xá

      SĐT: 038.964.9189

     • Phạm Minh Tấn

      Chức vụ: Trưởng thôn Đoàn Xá

      SĐT: 0389649189

    2. thôn Lê Xá
     • Lâm Văn Rêu

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Lê Xá

      SĐT: 036928.9715

     • Lâm Văn Diệu

      Chức vụ: Trưởng thôn Lê Xá

      SĐT: 0383825529

    3. thôn An Phú 1
     • Lê Văn Dưỡng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn An Phú 1

      SĐT: 038.514.0148

     • Nguyễn Đức Tựu

      Chức vụ: Trưởng thôn An Phú 1

      SĐT: 0313364697

    4. thôn An Phú 2
     • Nguyễn Thị Liên

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn An Phú 2

      SĐT: 0989.654.480

     • Phạm Văn Viển

      Chức vụ: Trưởng thôn An Phú 2

      SĐT: 0376859983

    5. thôn Xuân Trạch
     • Nguyễn Minh Nhâm

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Xuân Trạch

      SĐT: 036.514.8922

     • Nguyễn Quang Ngương

      Chức vụ: Trưởng thôn Xuân Trạch

      SĐT: 0382818019

    6. thôn Cầu xá
     • Nguyễn Văn Độ

      Chức vụ: Trưởng thôn Cầu Xá

      SĐT: 0346938835

     • Bùi Văn Xoang

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Cầu xá

      SĐT: 0363608888