Quỳnh Hải tổng ra quân tổng vệ sinh môi trường
Ngày 05/02/2024

Để góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cáo, ngày 28/1/2024 xã Quỳnh Hải tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tháng 1/2024

Đợt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường đã huy động cán bộ công chức, viên chức, hội viên và nhân dân đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường. Nhân dân đã tiến hành vệ sinh, phát quang, dọn dẹp các tuyến đường  trên điah bàn xã. Ra quân làm đến đâu vận động nhân dân xử lý đến đó, bằng hình thức thu gom, quét dọn, tiêu hủy.

Một số hình ảnh tổng dọn vê sinh môi trường:

Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202402/Images/2-20240205102422-e.jpg

 

Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202402/Images/1-20240205102415-e.jpg

 

 

 

Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202402/Images/5-20240205102446-e.jpg

 

Mục tiêu ra quân tổng vệ sinh môi trường không chỉ góp phần thiết thực trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân trên địa bàn  xã, mà còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người dân về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo mới, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

 


Tổng lượt xem bài viết là: 258
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác