Liên đội Tiểu học Quỳnh Hải hưởng ứng ngày sách Việt Nam
Ngày 18/05/2022

Liên đội Tiểu học Quỳnh Hải hưởng ứng ngày sách Việt Nam

Sáng 18/4/2022, Liên đội trường Tiểu học Quỳnh Hải tổ chức hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày sách Việt Nam 21/4

Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/4aedf9e9335ffd01a44e-20220422101907-e.jpg
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/730d1933d3851ddb4494-20220422101915-e.jpg
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/8641457c8fca419418db-20220422101931-e.jpg
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/6a01713abb8c75d22c9d-20220422101857-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 90
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác