Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Quỳnh Hải lần thứ IX năm 2022
Ngày 20/04/2022

Thực hiện công văn số 1223/UBND - PVH&TT ngày 03 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Quỳnh Phụ về tổ chức đại hội Thể dục -Thể thao cơ sở tiến tới đại hội Thể dục -Thể thao huyện Quỳnh Phụ lần thứ IX - năm 2022; Kế hoạch số 11/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân xã Quỳnh Hải về kế hoạch tổ chức đại hội Thể dục -Thể thao xã Quỳnh Hải lần thứ IX - năm 2022. Chiều ngày 17/4/2022, tại hội trường UBND xã diễn ra Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Quỳnh Hải lần thứ IX năm 2022

Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/1-20220420075101-e.jpg
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/26-20220420075223-e.jpg
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/5-20220420075118-e.jpg
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/6-20220420075129-e.jpg
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/9-20220420075140-e.jpg

 

 
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/10-20220420075152-e.jpg
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/20-20220420075205-e.jpg
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/24-20220420075215-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 89
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác