Kỳ họp thứ bảy - HĐND khóa XXI, nhiệm ký 2021-2026
Ngày 13/01/2024

Ngày 05/01/2024 , HĐND xã Quỳnh Hải tổ chức kỳ họp thứ bẩy – HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự kỳ họp đại biểu, có: bà Đinh Thị Hồng Thái –HUV, chủ tịch Hội LHPN huyện, ông Đỗ Quang Xá – Bí thư Đảng ủy, ông Đỗ Công Chuân- Chủ tịch UBND ; các ông, bà trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực UBMTTQ xã; trưởng các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức xã; các ông, bà Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; cùng các ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã về dự.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đỗ Văn Hiển–  Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, kỳ họp thứ bảy HĐND xã sẽ thảo luận và quyết nghị các nội dung chủ yếu, gồm:  báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo ước thực thu, chi ngân  sách xã năm 2023, dự kiến phân bổ ngân sách xã năm 2024; Báo cáo tình hình ANCT, TTATXH năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo quyết toán các công trình của UBND xã; Báo cáo của UBMTTQ xã trong công tác xây dựng chính quyền năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo thẩm định của Ban Pháp chế HĐND xã, Ban Kinh tế- xã hội HĐND xã; Báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND xã; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh về kỳ họp thứ 7 của HĐND xã; và thông qua một số tờ trình của, UBND xã

 

Tiếp đó, ông Phạm Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND xã thay mặt UBND xã  báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.  

Ông Nguyễn Quý Toại – Công chức Tài chính – Kế toán xã đã Báo cáo ước thực thu, chi ngân  sách xã năm 2023, dự kiến phân bổ ngân sách xã năm 2024;

 Ông Phan Thanh Long – Chủ tịch UBMTTQ xã Báo cáo của UBMTTQ xã trong công tác xây dựng chính quyền năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

 Ông Vũ Đức Hùng – Phó chủ tịch HĐND xã Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND xã

 Ông Đỗ Văn Hiển – PBT Đảng ủy Chủ tịch HĐND xã Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ Năm, HĐND khóa XXI tại kỳ họp.

Ông Đỗ Công Chuân - Chủ tịch UBND xã thông qua các tờ tình của HĐND và UBND xã

Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202401/Images/z5066709804726-b141259d311dd4ea82ac95fbde0a707b-20240113093836-e.jpgÔng Đỗ Công Chuân - Chủ tịch UBND xã thông qua các tờ tình của HĐND và UBND xã
 

 Đại biểu HĐND xã phát biểu thảo luận các nội dung tại kỳ họp.

 Ông Đỗ Công Chuân - Chủ tịch UBND xã lên tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND, cử tri và nhân trong xã.

 Sau một ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong xã, kỳ họp thứ 7 HĐND xã Quỳnh Hải nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề trọng tâm, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong xã về phát triển kinh tế, VH-XH, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

 

Tin liên quan