Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục- Thể thao xã Quỳnh Hải lần thứ IX năm 2022
Ngày 08/04/2022

Thực hiện công văn số 1223/UBND - PVH&TT ngày 03 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Quỳnh Phụ về tổ chức đại hội Thể dục -Thể thao cơ sở tiến tới đại hội Thể dục -Thể thao huyện Quỳnh Phụ lần thứ IX - năm 2022; Uỷ ban nhân dân xã Quỳnh Hải xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Thể dục -Thể thao xã Quỳnh Hải lần thứ IX - năm 2022.

 
 
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/1-20220408025952-e.jpg
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/2-20220408030001-e.jpg
Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202204/Images/3-20220408030008-e.jpg

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 82
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác