Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024
Ngày 07/02/2024

Sáng ngày 30-01-2024, Đảng Ủy-HĐND-UBND- UB MTTQ xã Quỳnh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Thực hiện lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...", năm 2023 với chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023", các phong trào thi đua yêu nước của xã đã phát triển sâu rộng, trên mọi lĩnh vực, nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao.Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của huyện, căn cứ vào chương trình mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm, UBND xã đã ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng; đã phát động nhiều đợt thi đua thiết thực và thực sự động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202402/Images/z5144162763919-2f9ab27f610ee767d7c7381207058d09-20240207031752-e.jpg

 

Đảng ủy, TT HĐND thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo UBND, các ban ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng kịp thời đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm và thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước năm 2023.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được năm 2023. Thay mặt Đảng uỷ, HĐND - UBND – UBMTTQ xã Đ/c Chủ tịch UBND xã đã phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã: Bằng quyết tâm cao nhất hãy dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng  năm 2024

Tại hội nghị, xã Quỳnh Hải đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023.../.

Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202402/Images/z5119918039184-3bace4042fd1626e23a5e6de26db9775-20240207031746-e.jpg

Tổng lượt xem bài viết là: 260
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác