HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH HẢI TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TƯ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Ngày 08/08/2022

Sáng 05/8/2022, HĐND xã Quỳnh Hải tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Huyền- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Đinh thị Hồng Thái- HUV, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện.

Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202208/Images/52cf88c6947f56210f6e-20220808025424-e.jpg

 

Tại kỳ họp đã thông qua báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2022; phê duyệt báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2021; thông qua báo cáo kết quả việc thực hiện thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022, điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2022 của UBND xã; báo cáo tình hình ANCT- TTATXH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2022 ; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị  của cử tri trước kỳ họp thứ tư; báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND xã; báo cáo thẩm định các ban của HĐND xã. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 và thời tiết không thuận lợi nhưng được sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã và sự phối hợp các tổ chức chính trị trên địa bàn xã; công tác điều hành của UBND xã chỉ đạo các ban, ngành và sự nỗ lực của Nhân dân đã khắc phục được những khó khăn, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã.

Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202208/Images/27917d9f6126a378fa37-20220808025430-e.jpg

 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng giá trị sản xuất 6 tháng năm 2022 ước đạt 349.5 tỷ đồngđạt 52,55% kế hoạch năm. Trong đó: Tổng giá trị sản xuất nông –lâm- thủy sản ước đạt 99,6 tỷ đồng, đạt 46,37% kế hoạch năm; Công nghiệp- TTCN-  XDCB ước đạt 131,6 tỷ đồng, đạt 53.08% kế hoạch năm; Thương mại, dịch vụ ước đạt  118,24 tỷ đồng; đạt 58,44% kế hoạch năm

 

 Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đúng trọng tâm, tranh luận trực tiếp và chất vấn thẳng thắn. Đ/c Chủ tịch UBND xã, cán bộ, công chức phụ trách các lĩnh vực đã trả lời chất vấn, báo cáo giải trình, làm rõ những nội dung đại biểu HĐND xã và cử tri quan tâm. Các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 mà nghị quyết HĐND xã đề ra.

Thường trực HĐND xã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của UBND xã, đại biểu HĐND xã và các bộ phận liên quan khác tại kỳ họp.

Kết thúc kỳ họp, HĐND xã Quỳnh Hải đã biểu quyết thông qua 04 nghị quyết./. 

 

Thực hiện: Ban Văn hóa

 

Tin liên quan