Chuyển đổi số
23/01/2024
Đẩy mạnh thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt
19/01/2024
BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẨY MẠNH CHI TRẢ AN SINH XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
27/12/2023
Hướng dẫn quy trình đăng ký khai tử online
27/12/2023
Hồ sơ, thủ tục đăng ký khai sinh online
26/12/2023
Cẩm nang Chuyển đổi số
07/12/2023
THÔNG BÁO: triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử
13/11/2023
Ộ NHẬN DIỆN HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023
13/11/2023
Bài tuyên truyền ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10
14/02/2023
Hướng dẫn người dân và doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia