BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẨY MẠNH CHI TRẢ AN SINH XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Ngày 19/01/2024

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẨY MẠNH CHI TRẢ AN SINH XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Kính gửi:  Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã!

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thời gian qua, hệ thống chính sách an sinh xã hội đã cơ bản đảm bảo công bằng, toàn diện, khẳng định quyền an sinh của người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội

Nhằm từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, ngày 25/11/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, trong đó thấy rõ những tiện ích sau:

- Tiện ích thứ nhất là về thời gian: người dân thuộc diện được hưởng chính sách trợ cấp an sinh xã hội đảm bảo nhận trợ cấp đầy đủ, nhanh chóng, đúng số tiền theo danh sách chỉ trả do ngành Lao động, Thương binh - hội cung cấp. Công tác tổ chức chỉ trả được thực hiện một cách khoa học và hợp lý, đảm an toàn, tiết kiệm thời gian của người nhận trợ cấp an sinh xã hội.

- Tiện ích thứ hai là về các phương thức thanh toán: Công tác chỉ trả ưu đãi an sinh xã hội được thực hiện bởi các đơn vị Nhà nước và dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm tính chuyên nghiệp, được quản lý thống nhất, bảo đảm an toàn các nguồn tiền chi trả do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, công tác an toàn tiền mặt tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt, chuyên nghiệp.

- Tiện ích thứ ba là đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thanh quyết toán, các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, tránh tình trạng mất cắp, giảm chi phí in ấn và vận chuyển tiền mặt, sử dụng các phương thức thanh toán điện tử cũng giúp tăng tính minh bạch và hiệu qua trong việc quản lý chỉ trả của nhà nước; khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần "không để ai  bị bỏ lại phía sau".

- Tiện tích thứ tư là nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán và thu nhập cá nhân, bảo đảm chỉ trả đúng đối tượng, góp phần vào công tác phòng, chống tham những và tội phạm kinh tế

Xác định “thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội ” là một trong những nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi, thụ hưởng và nhận định đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước; Đặc biệt là khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số; góp phần vào công tác phòng chống tiêu cực, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội, đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, trục lợi.

Để đảm bảo mục tiêu thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và những năm tiếp theo, theo Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  UBND  Quỳnh Hải đề nghị người dân tích cực hưởng ứng đơt cao điểm  chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, hướng tới 100% người hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã nhận qua tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo nên một Quỳnh Hải văn minh, hiện đại, giàu đẹp.

Hướng dẫn về việc Đăng ký tài khoản thực hiện chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt

 -  Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH đã có tài khoản và đăng ký nhận ưu đãi qua tài khoản thì xác nhận lại việc đăng ký nhận tiền qua tài khoản.

-  Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH có tài khoản nhưng chưa đăng ký nhận ưu đãi qua tài khoản thì thực hiện đăng ký chi trả ưu đãi qua tài khoản

- Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH chưa có tài khoản: thực hiện mở tài khoản và nhận chi trả qua tài khoản.

Trường hợp người dân muốn ủy quyền cho người khác nhận thay qua hình thức tài khoản thì có thể ỦY QUYỀN (Quy định về ủy quyền tuân thủ theo quy định của pháp luật về ủy quyền. Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH bất khả kháng không đăng ký được tài khoản thì sẽ chi trả bằng hình thức qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó dịch vụ bưu chính công ích sẽ thực hiện chi trả tận tay cho người dân theo quy định của pháp luật

Khi gặp khó khăn, vướng mắc trong việc đăng ký nhận chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, người dân liên hệ  Công an xã và Công chức Lao động thương binh xã hội để được hướng dẫn, hỗ trợ

 

Quỳnh Hải, ngày 18/01/2024

Công chức văn hóa xã

Media/67_QuynhHai/FolderFunc/202401/Images/chi-thi-21ct-ttg-thuc-hien-chi-tra-an-sinh-xa-hoi-khong-dung-tien-mat-20240119051100-e.png

Tổng lượt xem bài viết là: 251
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác