thôn Cầu xá
  • Nguyễn Văn Độ

    Chức vụ:Trưởng thôn Cầu Xá

    SĐT: 0346938835

  • Bùi Văn Xoang

    Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn Cầu xá

    SĐT: 0363608888