thôn Xuân Trạch
  • Nguyễn Minh Nhâm

    Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn Xuân Trạch

    SĐT: 036.514.8922

  • Nguyễn Quang Ngương

    Chức vụ:Trưởng thôn Xuân Trạch

    SĐT: 0382818019