thôn Lê Xá
  • Lâm Văn Rêu

    Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn Lê Xá

    SĐT: 036928.9715

  • Lâm Văn Diệu

    Chức vụ:Trưởng thôn Lê Xá

    SĐT: 0383825529