thôn Đoàn Xá
  • Nguyễn Thị Điệp

    Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn Đoàn Xá

    SĐT: 038.964.9189

  • Phạm Minh Tấn

    Chức vụ:Trưởng thôn Đoàn Xá

    SĐT: 0389649189