thôn Quảng bá
  • Đỗ công Cương

    Chức vụ:Bí thư chi bộ thôn Quảng bá

    SĐT: 039.201.9510

  • Nguyễn Văn Bình

    Chức vụ:Trưởng thôn Quảng Bá

    SĐT: 0986496415