Trạm y tế xã
 • Nguyễn Thị Quyên

  Chức vụ:Trạm trưởng trạm y tế

  SĐT: 0342268818

 • Đỗ Văn Thành

  Chức vụ:Y sĩ đông y

  SĐT: 0987134790

 • Lương Thị Lan

  Chức vụ:Hộ sinh

  SĐT: 0978154297

 • Nguyễn Thị Tuyết Băng

  Chức vụ:Chuyên trách dân số

  SĐT: 0373012646

 • Vũ Đình Hải

  Chức vụ:Cán bộ dược

  SĐT: 0979456719