Công an xã
 • Nguyễn Văn Huyên

  Chức vụ:Trưởng công an xã

  SĐT:

 • Vương văn Thương

  Chức vụ:Cán bộ

  SĐT:

 • Đinh Đức Thắng

  Chức vụ:Cán bộ

  SĐT:

 • Bùi Trung Biên

  Chức vụ:Cán bộ

  SĐT:

 • Phạm Đức Trọng

  Chức vụ:Cán bộ

  SĐT: