Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ QUỲNH HẢI

Xã Quỳnh Hải nằm phía Đông nam của huyện Quỳnh Phụ

+ Phía Đông giáp xã Quỳnh Hội

+ Phía Tây giáp Thị trấn Quỳnh Côi

+ Phía Bắc giáp xã Quỳnh Hồng và Quỳnh Minh

+ Phía Nam giáp xã Quỳnh Hưng