Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ
30/05/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ QUỲNH HẢI

Xã Quỳnh Hải nằm phía Đông nam của huyện Quỳnh Phụ

+ Phía Đông giáp xã Quỳnh Hội

+ Phía Tây giáp Thị trấn Quỳnh Côi

+ Phía Bắc giáp xã Quỳnh Hồng và Quỳnh Minh

+ Phía Nam giáp xã Quỳnh Hưng